Skriv inn definisjon på pseudodemens her.

Falsk demens (pseudodemens) er en tilstand der en pasient har klare symptomer på demens, men det er ingen skader i hjernevevet.